Voorwaarden

Op alle rechtsverhoudingen tussen SSP en haar opdrachtgevers zijn uitsluitend de door SSP gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle.

Onze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden.